Tel: 06 343 67 141   |   E-mail: info@creative-seo.nl

SEO copywriting, Blogging, Linkbuilding, Webdesign

SEO-traject

SEO-traject

Wanneer u kiest voor ons SEO-traject nemen wij al u SEO-zorgen uit handen:


Indien u dat wenst, kunnen wij ook onderdelen uit dit traject voor u uitvoeren.

AFSPRAAK MAKEN >>>


Uitleg SEO-traject

Hieronder vindt u een uitleg van alle stappen van ons SEO-traject. Zo weet u vooraf precies wat u van ons kunt verwachten.

STAP 1: Overleg

Wij overleggen met de klant over de wensen en verwachtingen. Uit ervaring weten wij dat sommige klanten denken dat je met een minimum aan inspanningen al binnen twee dagen bovenaan in Google kunt komen te staan op premium zoektermen.

Om teleurstellingen te voorkomen, leggen wij daarom eerst uit wat SEO inhoud, welke inspanningen daarvoor nodig zijn en welke resultaten men mag verwachten.

STAP 2: SEO-analyse

Voor een stabiele stijging in de zoekresultaten van Google zijn drie factoren belangrijk: techniek, content, backlinks. Daarom analyseren wij in deze stap hoe goed uw website scoort op de genoemde factoren.

Technische SEO-analyse
Wij onderzoeken de technische structuur van de website van de opdrachtgever. De belangrijkste vraag daarbij is of de website goed doorzoekbaar is voor de internetcrawlers van Google en andere zoekmachines (bijvoorbeeld is er een XML-sitemap aanwezig). Daarnaast onderzoeken wij de linkstructuur van uw website.

Contentanalyse
Eerst voeren wij een zoektermenanalyse uit. Dit doen wij op basis van de branche en de USP’s van de klant. Wij onderzoeken welke relevante zoektermen en zoektermencombinaties voldoende volume hebben om hiervoor een SEO-optimalisatie uit te voeren. Daarnaast bekijken wij de concurrentie van relevante zoektermen.

Deze zoektermenanalyse is belangrijk, omdat bij opdrachtgevers weleens misverstanden bestaan over bepaalde zoektermen. Onze ervaring is dat men enerzijds het zoekvolume van bepaalde zoektermen overschat, terwijl men anderzijds de concurrentie op bepaalde premium-zoektermen onderschat.

Dankzij de zoektermenanalyse weten wij welke zoektermen kansrijk zijn. Dit gebruiken wij als input voor ons onderzoek naar de SEO-kwaliteit van de content. Tegenwoordig volstaat het niet meer om bepaalde termen voldoende vaak in de content te herhalen. Onze analyse gaat daarom veel verder dan alleen tellen. Wij kijken ook naar de opbouw en de technische structuur van de content.

Backlinksanalyse
Een backlink is een link vanaf een andere website naar uw website. Van oudsher is het aantal backlinks de belangrijkste factor waarop Google de volgorde van de zoekresultatenpagina bepaalt. Tot een aantal jaren geleden gold het stramien: hoe meer backlinks, hoe hoger in Google!

Tegenwoordig is het logaritme van Google oneindig veel complexer. Voldoende backlinks is nog steeds belangrijk, maar daarnaast spelen ook de kwaliteit en de relevantie van backlinks een steeds belangrijker rol. Ook genoemd worden op Social Media telt tegenwoordig mee voor Google.

Al deze zaken nemen wij mee in onze backlinksanalyse van uw website.

STAP 3: SEO-advies

De bevindingen van onze SEO-analyse verzamelen wij in een uitgebreid rapport. Dit rapport bevat ook een beknopte samenvatting van onze conclusies en een praktisch advies wat u zou kunnen doen om hoger in Google te komen. Vanzelfsprekend bespreken wij het SEO-advies ook mondeling met u.

Wanneer u dat wenst, kunt u zelf aan de slag gaan met ons advies. U kunt er echter ook voor kiezen om het volledige advies door ons te laten uitvoeren. Wij kunnen ook onderdelen uit het advies voor u uitvoeren.

STAP 4: Optimaliseren website

De mogelijke SEO-werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren, zijn in te delen naar de eerder genoemde factoren techniek, content en backlinks.

Technische optimalisatie
Bij technische optimalisatie kunt u denken aan zaken als het toevoegen van XML-sitemap, toevoegen van een SEO-plugin, website koppelen aan Google Search Console etc.

Technische gaat meestal in overleg met de technische beheerder van uw website, tenzij u ervoor kiest om het technisch beheer aan Creative SEO over te dragen. Ook dat is mogelijk.

Contentoptimalisatie
Enerzijds kunnen wij voor u bestaande content optimaliseren en anderzijds kunnen voor u nieuwe content creëren. De content die wij creëren voldoet niet alleen aan de laatste SEO-standaarden, maar is tevens aansprekend en leesbaar.

Immers een hoge positie in Google is eigenlijk een afgeleid doel. Hoofddoel kan per website verschillen (verkopen, informeren, verbinden etc.). Bij het creëren van de content houden wij niet alleen rekening met SEO, maar ook met het uiteindelijke doel van uw website.

Backlinksoptimalisatie
Creëren van meer backlinks heet linkbuilding. Bij linkbuilding hanteren wij meerdere strategieën omdat dit in de praktijk het meest effectief blijkt te zijn.

Wij besteden zowel aandacht aan quick wins (bijv. website aanmelden bij startpagina’s) als meer kostbare acties voor meer waardevolle links (bijv. persbericht met zeer nieuwswaardige content).

STAP 5: Analyse resultaten

Na een afgesproken periode (meestal een maand) analyseren wij de resultaten van de uitgevoerde SEO-werkzaamheden. Wij kijken daarbij o.a. naar:

  • verschuiving in de ranking op bepaalde zoektermen
  • groei van de autoriteit van de website (MOZ-ranking)
  • toename aantal bezoekers

AFSPRAAK MAKEN >>>


Blijvende aandacht voor SEO

Ons SEO-traject richt zich op een stabiele stijging in de Google-zoekresultaten. U wilt natuurlijk ook dat uw website deze hoge positie behoudt. Hier is minder inspanning voor nodig, dan om uw website in Google te laten stijgen, maar het gaat zeker niet automatisch.

Wanneer u dat wenst, dan kunt u ook het reguliere SEO-beheer van uw website aan ons overdragen.


Contact

Creative SEO
Geleenstraat 8
7555 WH Hengelo

074 357 71 92
06 343 67 141
info@creative-seo.nl

Opdrachtgevers